Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg

Gryfów Śląski, dnia 26 marca 2008 roku OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 38 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U .Nr 261, poz.2603 z późn. zm.), rozporządzenia Rady...

Przetarg

Gryfów Śląski, dnia 10 kwietnia 2008 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem użytkowo--magazynowym o ogólnej pow. użytkowej 205,30 m2 , położonej w obrębie PROSZÓWKA, oznaczonej według...

Przetarg

Gryfów Śląski, dnia 10 kwietnia 2008 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem użytkowym o kubaturze 480,00 m3, w skład którego wchodzi pomieszczenie główne, zaplecze, WC o ogólnej...

SPECYFIKACJA MODERNIZACJA KOTŁOWNI NA GAZOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM W BUDYNKU ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Nr rej 4/SIWZ/08 UWAGA Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na zadanie pn. „MODERNIZACJA KOTŁOWNI OPALANEJ...

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach (Gmina Gryfów Śląski) oznaczonej dz. nr 686 i 687

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach (Gmina Gryfów Śląski) oznaczonej dz. nr 686 i 687

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa kaplicy cmentarnej w Gryfowie Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gryfów Śląski, dnia 25 stycznia 2008 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa współwłasności do udziału 6,83 % w działce zabudowanej budynkiem mieszkalno – użytkowym, położonej w obrębie nr 2 Gryfów Śląski przy ulicy Garncarskiej nr...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gryfów Śląski, dnia 25.01.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Wieża, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 178/3 i 178/4 o ogólnej pow. 14,29 ha. Nieruchomość...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gryfów Śląski, dnia 25.01 2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śl. przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/27 o pow. 1609 m2. Nieruchomość...

SPORZĄDZENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Gryfów Śląski: SPORZĄDZENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W związku z wniesionym protestem do zapisów pkt. 4.1 lit. d. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy, że zmienia się treść pkt. 4.1 lit. d. w sposób następujący: "d) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z dokumentami...