Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, dnia 09 kwietnia 2008 roku Gryfów Śląski &nb

Ogłoszenie

Gryfów Śl. , dnia 05 marca 2008 r. WT.EK. 7624/4/7/2008 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami), BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI podaje do wiadomości informację, że w dniu 04 marca 2008 r. został zamieszczony w publicznie...

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim zawiadamia ,że w związku z zarządzeniem Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty Lwóweckiego z dnia 18 lutego 2008 roku w dniu 03 marca 2008 roku (poniedziałek) o godz.12,oo na terenie Powiatu Lwóweckiego, w tym również w Gminie i Mieście i Gryfów Śląski zostanie...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2008

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLASKI Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873) oraz Uchwały nr XVI/88/07 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Gryfów Śląski, 18.12.2007 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Stosownie do DZIAŁU V „Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska” art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 ze zmianami) podaje do publicznej...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu w obszarze miejscowości Ubocze

Gryfów Śląski, 18.12.2007 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu w obszarze miejscowości Ubocze Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz....

Obieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji : Budowa oświetlenia drogowego miejscowości Wolbromów

Gryfów Śląski dnia ,07 grudnia 2007 r. WT.PP.7331/ 26/07 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 z 2003 r poz .717z późn.zmian) i art.61 §4 ustawy z dnia 14.06 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego(teks...

INFORMACJA

INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lwówku Śląskim 1. W dniu 3 grudnia 2007 r. zostało ogłoszone i weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków (Dz. U. Nr 225, poz. 1665). 2. Rozporządzenie wprowadza następujące...

Decyzja o budowie otwartego zbiornika fermentacyjnego OKF

Gryfów Śl. , dnia 30 listopada 2007 r. WT.EK. 7624/6/6/2007 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami), BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „...

Ogłoszenie - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rząsiny

Gryfów Śl. , dnia 11 października 2007 r. WT.EK. 7624/4/3/2007 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami), BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia...