Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski

Protokół

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Gryfów Śląski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Gryfów Śląski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski