Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE Nr 36 2008

Zarządzenie  Nr 36/2008
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia  14 kwietnia 2008 rokuw sprawie : zasad dofinansowania kształcenia i dokształcania pracowników Urzędu
                   Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Na podstawie : art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
                         ( t.j. z 2001 r.  nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz rozporządzenia
                         Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Pracy i Polityki
                         Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków
                         podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego
                         dorosłych ( Dz. U Nr 103, poz. 472 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Zarządza, co następuje :


§ 1

Ustala się zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski  na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2008 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 1625
17 kwietnia 2008 11:32 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumnetu.