Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE Nr 35 2008

ZARZĄDZENIE  NR  35 /  2008


BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Z DNIA  11.04.2008 r.


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.
Zarządzam, co następuje:
  

§ 1.

W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania pn: ”


Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach (Gmina Gryfów Śląski) oznaczonej dz. nr 686 i 687” powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodniczący               - Danuta Adamiszyn
2. Sekretarz                         - Bogdan Wrona
3. Członek                            - Arkadiusz Klask


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Sporządził
Arkadiusz Klask
SP

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2008 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 1597
17 kwietnia 2008 11:30 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumnetu.