Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E 101/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Partyzantów.

Z A R Z Ą D Z E N I E 101/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych
położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Partyzantów.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1

Wyznaczyć następujący skład komisji do przeprowadzenia w dniach 27 czerwca i 28 czerwca 2007 r. I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych: nr 815, nr 808 i nr 809, nr 814, położonych w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. Partyzantów, zgodnie z ogłoszeniami o przetargach z dnia 11 maja 2007 r.:
1. Celina Buca – przewodnicząca komisji
2. Krystyna Okulowska – członek komisji
1. Palmira Eckert – członek komisji


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporządziła:
w/z Sylwii Nowosielskiej – Celina Buca .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2007 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 918
09 lipca 2007 09:59 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu