Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 153/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 153/ 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 24 września 2007 rokuw sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U Nr 46, poz. 499
ze zmianami )


Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:

§ 1


Do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. na obszarze Gminy Gryfów Śląski powołuje się sześć obwodowych komisji wyborczych w poniższym składzie :

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
1 Onsowicz Kazimierz – Przewodniczący Komisji
2. Polesiak Teresa – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Czech Maria
4. Długosz Urszula
5. Janas Rita
6. Staszewska Zofia
7. Szandała Grzegorz


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
1. Boguta Jan - Przewodniczący Komisji
2. Śliwiński Paweł - – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Biłyk Ryszard
4. Broda Paulina
5. Grabska Alicja
6. Szurmiej Agnieszka Monika
7. Wieliczko Anna

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
1. Sikora Adam - Przewodniczący Komisji
2 Juszkiewicz-Ciereszko Teresa - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Broda Helena
4. Kutni Wiesław
5. Kowalska Barbara
6. Sawicki Jerzy
7. Szymkowiak Iwona

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
1.Cybulska-Dolińska Monika - Przewodniczący Komisji
2. Muszka Agnieszka Beata - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Kołodziej Mariola
4. Kryłowicz Renata
5. Leśniowska Kornelia
6. Łozińska Józefa
7. Pokropywna Magda

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5
1. Pender Agata Irena - Przewodniczący Komisji
2. Rulkowski Mieczysław - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Cierlik Danuta
4. Cierlik Teresa
5. Demkowski Krzysztof
6. Deschepper Dariusz
7. Onsowicz Monika

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6
1. Kroker Dorota - Przewodniczący Komisji
2. Wilk Tomasz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Niebylska Elżbieta
4. Pląskowska Anna
5. Szandała Ewelina
6. Wilas Marta
7. Zdrojewska Agnieszka

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. wyborów w Urzędzie Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2007 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1087
04 października 2007 12:49 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu