Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 146 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 04.09 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 146 / 2007


BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Z DNIA 04.09 2007 r.


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.
Zarządzam, co następuje:


§ 1.

W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania pn: ”

,,WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU RATUSZA – GRYFÓW ŚLĄSKI , RYNEK 1 – STRONA POŁUDNIOWA I ZACHODNIA ‘’
powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

4. Przewodniczący - Danuta Adamiszyn
5. Sekretarz - Palmira Eckert
6. Członek - Krystyna Okulowska


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Sporządził
Palmira Eckert

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2007 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 787
17 września 2007 13:42 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu