Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E 100/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Rząsiny i Wolbromów.

Z A R Z Ą D Z E N I E 100/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości rolnych
położonych w obrębie Rząsiny i Wolbromów.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1

Wyznaczyć następujący skład komisji do przeprowadzenia w dniu 29 czerwca 2007 r. przetargu ustnego ograniczonego i przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnych, zgodnie z ogłoszeniami o przetargach nr WT/2/-Nr 6/07 i WT/2/-Nr 1/07, WT/2/-Nr 2/07, WT/2/-Nr 3/07, WT/2/-Nr 4/07, WT/2/-Nr 5/07 z dnia 28 maja 2007 r.:
1. Celina Buca – przewodnicząca komisji
2. Krystyna Okulowska – członek komisji
3. Palmira Eckert – członek komisji


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporządziła: Celina Buca .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2007 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 906
09 lipca 2007 09:56 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu