Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 126 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 01.08 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.

ZARZĄDZENIE NR 126 / 2007


BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Z DNIA 01.08 2007 r.


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.
Zarządzam, co następuje:


§ 1.

W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania pn: ”,, Remont chodnika ul.Lipowej i części ul.Wojska Polskiego w Gryfowi Śląskim ‘’

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodniczący - Danuta Adamiszyn
2. Sekretarz - Palmira Eckert
3. Członek - Bogdan Wrona


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Sporządził

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2007 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 766
20 sierpnia 2007 11:54 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu