Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 148/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/ 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 12 września 2007 rokuw sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U Nr 46, poz. 499
ze zmianami )


Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:


§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 r. w formie obwieszczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. wyborów w Urzędzie Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2007 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 919
17 września 2007 14:03 (Administrator) - Dodano załącznik
17 września 2007 13:44 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu