Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 155/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 października 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 1 Gryfów Śl. przy ulicach Lwóweckiej i Oldzańskiej, z przeznaczonych pod zabudowę usługową.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 155/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 1 października 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych
położonych w obrębie 1 Gryfów Śl. przy ulicach Lwóweckiej i Oldzańskiej,
z przeznaczonych pod zabudowę usługową.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1

Wyznaczyć następujący skład komisji do przeprowadzenia w dniu 2 października 2007 r.
I przetargów nieograniczonych na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie 1 Gryfów Śląski: nr 54/20 przy ulicy Lwóweckiej i nr 216/55 przy ulicy Oldzańskiej, zgodnie z ogłoszeniami o przetargach z dnia 27 sierpnia 2007 r.
1. Celina Buca – przewodnicząca komisji
2. Palmira Eckert – członek komisji
3. Krystyna Okulowska – członek komisji


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporządziła: w/z S.N.- Celina Buca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2007 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 891
04 października 2007 12:55 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu