Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 156/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 01 października 2007 roku w sprawie: zmiany w Zarządzeniu nr 137/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego

ZARZĄDZENIE NR 156/ 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 01 października 2007 rokuw sprawie: zmiany w Zarządzeniu nr 137/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na
temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego

Na podstawie : § 7 ust. 1 i 2, pkt. 1 i § 9 uchwały Nr XLIX/174/05 Rady Miejskiej Gminy
Gryfów Śląski z dnia 27 kwietnia 2005 r., w związku z § 1 uchwały Nr XII/59/07
z dnia 07 sierpnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
na temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego


Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:§ 1

Skreśla się w całości ust. 3 § 2 Zarządzenia nr 137/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na
temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego i wprowadza się nowy ust. 3
o treści „ 3. Konsultacje będą trwały od 20 sierpnia do 30 października 2007 r.”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski .


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2007 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1008
04 października 2007 12:58 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu