Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Zarządzenie nr 124/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie : opracowania dokumentów planistycznych do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2008 rok.

Zarządzenie nr 124/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 31 lipca 2007 roku


w sprawie : opracowania dokumentów planistycznych do budżetu Gminy i Miasta
Gryfów Śląski na 2008 rok.


Na podstawie uchwały nr X/81/99 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl. z dnia 28 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje :


§1

1) W celu opracowania projektu Budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2008 rok – naczelnicy wydziałów, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Komendant Straży Miejskiej oraz kierownicy jednostek budżetowych składają materiały planistyczne w zakresie :
- dochodów budżetowych,
- wydatków bieżących i zleconych
- zakładów budżetowych
- rachunek dochodów własnych
- instytucji kultury
- funduszy celowych
do dnia 15 września 2007 r.

2) Rady Sołeckie składają wnioski o dofinansowanie zadań w formie uchwały Rady
Sołeckiej w terminie do 15 września 2007r. Wnioski złożone po tym terminie nie
będą uwzględniane w projekcie budżetu.
3) Do planu zadań rzeczowych należy przyjąć 2,3 % wskaźnik inflacji, a do planu
wynagrodzeń 2,3 % wzrost.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2007 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 928
20 sierpnia 2007 11:48 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu