Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 119/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śl. przy ulicy Os. Horyzont, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 814 o pow.891 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 119/ 07

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 17 lipca 2007 roku


w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa
własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śl. przy ulicy Os. Horyzont, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 814 o pow.891 m2.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 37 ust.1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1


Ustalam cenę wywoławczą netto do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śląski przy ul. Oś. Horyzont, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 814 o pow. 891 m2 na kwotę 22 363,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złotych) oraz wadium w kwocie 2300 zł.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:
W/z Sylwii Nowosielskiej – Celina Buca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2007 09:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 870
30 lipca 2007 09:11 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu