Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 135/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonych według operatu ewidencji gruntów obrębu 2 Gryfów Śląski jako działka nr 438/7 o pow. 66 m2 przy ulicy Wąskiej.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 135/07

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 10 sierpnia 2007 roku


w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
zabudowanej, oznaczonych według operatu ewidencji gruntów obrębu 2 Gryfów Śląski jako działka nr 438/7 o pow. 66 m2 przy ulicy Wąskiej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1


Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną według operatu ewidencji gruntów jako działka nr 438/7 o pow. 66 m2 obrębu 2 Gryfów Śląski przy ulicy Wąskiej.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:
w/z S.N. – Celina Buca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2007 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 883
05 września 2007 13:47 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu