Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 142 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 31 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont rowu melioracyjnego w Krzewiu Wielkim gm. Gryfów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 142 / 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Z DNIA 31 sierpnia 2007r.


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont rowu melioracyjnego w Krzewiu Wielkim gm. Gryfów ŚląskiNa podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.


Zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont rowu melioracyjnego w Krzewiu Wielkim gm. Gryfów Śląski
w dniu 06 września 2007 roku od godziny 12,00 .

1.Marian Słowik - Inspektor Nadzoru
2.Krzysztof Kozak - Radny Rady Miejskiej
3.Palmira Eckert - Inspektor ds.Inwestycji
4.Bogdan Wrona - Inspektor ds. budownictwa
5.Ryszard Łoźiński - Sołtys
6.Adam Witold Celej - Wykonawca robót
7.Danuta Adamiszyn - Naczelnik Wydziału Technicznego
8.Teresa Brant - Starszy Inspektor DZMiUW

§ 2

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie odbioru końcowego robót .

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządził
P.Eckert

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2007 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 889
10 września 2007 13:24 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu