Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 108/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie : powołania Komisji Konkursowej konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna - 2007”

ZARZĄDZENIE NR 108/07

Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie : powołania Komisji Konkursowej konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna - 2007”

§ 1

Celem przeprowadzenia konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna - 2007” powołuje się komisję w składzie:
1. Bożena Mulik
2. Teresa Polesiak
3. Krystyna Samborska
4. Marta Niebieszczańska


§ 2

Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie założeń programowo-organizacyjnych, regulaminu konkursu oraz kryteriów oceny i punktacji stanowiących załącznik do Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Technicznemu.

§ 4

Zarządzenie chodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2007 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 935
25 lipca 2007 09:41 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu