Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 151/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę garażową.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 151/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 24 września 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na przeniesienie prawa użytkowania
wieczystego działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę garażową.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1

Wyznaczyć następujący skład komisji do przeprowadzenia w dniu 25 września 2007 r. IV przetargów nieograniczonych na przeniesienie praw do użytkowania wieczystego do działek niezabudowanych nr : 266/28, 266/29, 266/30, 266/31, 266/32. oraz po 1/17 udziałów do działki nr 266/38 , położonych obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę garażową:
1. Celina Buca – przewodnicząca komisji
2. Palmira Eckert – członek komisji
3. Krystyna Samborska – członek komisji


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporządziła: w/z S.N.- Celina Buca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2007 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 954
26 września 2007 14:42 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu