Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 103/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski u zbiegu ulic Akacjowa z Kolejową.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 103/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działki niezabudowanej
położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski u zbiegu ulic Akacjowa z Kolejową.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1

Wyznaczyć następujący skład komisji do przeprowadzenia w dniu 4 lipca 2007 r.
I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej nr 178/1, położonej w obrębie 2 Gryfów Śl. u zbiegu ulic Akacjowa z Kolejową , zgodnie
z ogłoszeniem o przetargu z dnia 29 maja 2007 r.
1. Celina Buca .... – przewodnicząca komisji
2. Krystyna Okulowska – członek komisji
3. Palmira Eckert – członek komisji


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporządziła:
W/z Sylwii Nowosielskiej – Celina Buca.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2007 09:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 947
25 lipca 2007 09:06 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu