Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 147/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 05 września 2007 roku w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE NR 147/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 05 września 2007 roku


w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.w następującym składzie:
Przewodniczący – Olgierd Poniźnik
Członek – Anna Jankowska
Członek – Jerzy Andrzejczak
Członek – Danuta Adamiszyn
Członek – Krystyna Okulowska

§ 2

Komisja działać będzie na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2007 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 926
17 września 2007 14:38 (Administrator) - Dodano załącznik
17 września 2007 14:32 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
17 września 2007 14:22 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu