Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 122/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 LIPCA 2007 roku w sprawie : ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 122/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 24 LIPCA 2007 roku


w sprawie : ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Na podstawie : art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z p. zm.) oraz porozumienie z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje :


§ 1

1. Ustanawiam Pana Jerzego Andrzejczaka – Sekretarza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Pełnomocnikiem do spraw wyborów – urzędnikiem wyborczym w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

2. Zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja organizacji prac związanych z
wyborami samorządowymi, do Sejmu RP i do Senatu RP, do Parlamentu
Europejskiego, Prezydenta RP oraz referendami lokalnymi.


§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 129/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim


§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2007 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 938
20 sierpnia 2007 11:45 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu