Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE Nr 115/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 115/2007
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 17 lipca 2007 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.


Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104)


zarządzam, co następuje:


§ 1


Zwiększa się wydatki w:


Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” o kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorial.” o kwotę 2.000,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 2.000,00 zł

Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” o kwotę 2.500,00 zł

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 2.500,00 zł
§ 4260 „Zakup energii” o kwotę 2.500,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” o kwotę 300,00 zł

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze” o kwotę 300,00 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 300,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 4.800,00 zł§ 2


Zmniejsza się wydatki w:Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” o kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorial.” o kwotę 2.000,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 2.000,00 złDziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” o kwotę 2.500,00 zł

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 2.500,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 2.500,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” o kwotę 300,00 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 300,00 zł
§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego” o kwotę 300,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 4.800,00 zł§ 3


Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

 Po stronie dochodów - 18.300.843,97 zł

 Po stronie wydatków - 21.005.287,97 zł§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

Sporządziła: Anna Jankowska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2007 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 930
13 sierpnia 2007 09:02 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu