Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Zarządzenie Nr 140/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie Nr 140/2007
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 30 sierpnia 2007 roku


w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Gryfowie Śląskim


Na podstawie art. 30, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36 a, ust. 1 i 3 w powiązaniu z art. 5c, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następujące :

§ 1

Powierza Pani Alicji Kownackiej stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gryfowie Śląskim na okres od 1 września 2007 roku do 31sierpnia 2012 roku.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku.


Sporządziła: T. Wolska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2007 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1015
10 września 2007 12:42 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu