Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 181 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 19 listopada 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Wykonanie linii oświetlenia drogowego w Gryfowi Śląskim ul.Targowa,Gliniana,Rzeczna, oraz wsi Wieżą.

ZARZĄDZENIE NR 181 / 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Z DNIA 19 listopada 2007r.


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Wykonanie linii oświetlenia drogowego w Gryfowi Śląskim ul.Targowa,Gliniana,Rzeczna, oraz wsi Wieżą.Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.


Zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Wykonanie linii oświetlenia drogowego w Gryfowi Śląskim ul.Targowa,Gliniana,Rzeczna, oraz wsi Wieżą.
w dniu 20 listopada 2007 roku od godziny 9,00 .

1.Tadeusz Mołodowski - Inspektor Nadzoru
2.Palmira Eckert - Inspektor ds.Inwestycji
3.Bogdan Wrona - Inspektor ds. budownictwa
4.Alicja Hryniewicz - Sołtys Wieży
5.Arkadiusz Klask - Inspektor ds. drogownictwa
6.Tomasz Kabata - Wykonawca


§ 2

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie odbioru końcowego robót .

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządził
P.Eckert

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2007 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1202
06 grudnia 2007 12:23 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu