Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 186/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z członkami Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 186/ 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 27 listopada 2007 rokuw sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z członkami Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Gryfowie Śląskim


Na podstawie : art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:§ 1

W celu prowadzenia prawidłowej współpracy i otoczenia opieką członków Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gryfowie Śląskim
powołuję Panią Krystynę Pietruszewską – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pełnomocnikiem Burmistrza ds. współpracy z członkami Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gryfowie Śląskim


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski .


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2007 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1169
05 grudnia 2007 13:27 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu