Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 150/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/27 pow. 1609 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 150/ 07

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 12 września 2007 roku


w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/27 pow. 1609 m2.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 37 ust.1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1


Ustalam cenę wywoławczą netto do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/27 o pow. 1609 m2 na kwotę 36 510,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć złotych) oraz wadium w kwocie 4 000 zł


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:
w/z Sylwii Nowosielskiej – Celina Buca .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2007 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 963
26 września 2007 14:37 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu