Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 187/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: wprowadzenia „Karty Opinii Prawnej „ w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 187/ 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 27 listopada 2007 rokuw sprawie: wprowadzenia „Karty Opinii Prawnej „ w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski


Na podstawie : art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:§ 1

W celu ujednolicenia obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wprowadza się „Kartę Opinii Prawnej „ według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski .


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2007 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1169
05 grudnia 2007 13:38 (Administrator) - Dodano załącznik
05 grudnia 2007 13:29 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu