Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Zarządzenie Nr 183/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu

Zarządzenie Nr 183/2007
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 21 listopada 2007 rokuw sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu


Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje

§ 1
W związku z nieobecnością dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu, spowodowaną długotrwałym zwolnieniem lekarskim, zgodnie z art. 39 ust.7 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. r. Nr 256, poz. 2572) powierzam pełnienie zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu Pani Alicji Kuźniarz – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Uboczu.


§ 2
Powierzenie zastępstwa obowiązuje od dnia 21 listopada 2007 roku do dnia powrotu dyrektora szkoły ze zwolnienia lekarskiego.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2007 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1274
05 grudnia 2007 13:14 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu