Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 188 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 03 grudnia 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont wodociągu w ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląski

ZARZĄDZENIE NR 188 / 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Z DNIA 03 grudnia 2007r.


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont wodociągu w ulicy Floriańskiej w Gryfowie ŚląskiNa podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.


Zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont wodociągu w ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląski w dniu 07 grudnia 2007 roku od godziny 12,00 .

1.Andrzej Burdynowski - Inspektor Nadzoru
2.Bogdan Jaskuła - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
3.Palmira Eckert - Inspektor ds.Inwestycji
4.Bogdan Wrona - Inspektor ds. budownictwa
5.Danuta Adamiszyn - Naczelnik Wydziału Technicznego
6.Henryk Wasilewski - Wykonawca
7.Robert Zwatrzko - Przedstawiciel WFOŚiGW Jelenia Góra

§ 2

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie odbioru końcowego robót .

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządził
P.Eckert

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2007 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1208
05 grudnia 2007 13:46 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu