Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 131/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 131/2007
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z p. zm.).Zarządzam, co następuje:


§ 1


W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego długoterminowego kwocie 2.277.416” powołuję komisję w następującym składzie:

1. Przewodnicząca -Danuta Adamiszyn
2. Sekretarz -Anna Jankowska
3. Członek -Marek Kurec
4. Członek -Dariusz Majchrowski


§ 2


Komisja działać będzie na podstawie regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 118/2004 z dnia 18 października 2004 roku.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2007 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 887
11 września 2007 15:04 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu