Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 159/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 159/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 5 października 2007 roku


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.tekst jednolity z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 z późn. zmian.)


zarządzam, co następuje:

§1

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne, powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Danuta Adamiszyn – przewodnicząca komisji
2. Celina Buca – członek komisji
3. Palmira Eckert – członek komisji


§2

Zadaniem komisji będzie przygotowanie i przeprowadzenie następujących postępowań:

1. wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wykonanie wycen przedmiotu prawa użytkowania wieczystego”.
2. wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wykonanie wycen nieruchomości”,
3. wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wykonanie usług geodezyjnych”,


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sporządziła Celina Buca.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2007 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 869
16 października 2007 12:54 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu