Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 160/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 10 października 2007 roku w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Rząsinach

ZARZĄDZENIE NR 160/ 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 10 października 2007 rokuw sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Rząsinach

Na podstawie art. 50, ust. 1 , pkt. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U Nr 46, poz. 499
ze zmianami )Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:


§ 1


Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Rząsinach Pana Krzysztofa Demkowskiego zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej z powodu niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 48, ust. 3 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski .

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2007 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 928
16 października 2007 13:03 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu