Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 114 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 17 lipiec 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 114 / 2007


BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Z DNIA 17 lipiec 2007 r.


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.
Zarządzam, co następuje:


§ 1.

W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania pn: ”
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM UL.TARGOWA, UL.GLINIANA,UL.RZECZNA,
WIEŻA


powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodniczący - Danuta Adamiszyn
2. Sekretarz - Palmira Eckert
3. Członek - Bogdan Wrona


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaSporządził
P.Eckert

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2007 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 883
26 lipca 2007 09:37 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu