Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 106 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 106 / 2007


BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 czerwca 2007 r.


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.Zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania pn:
” Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Młyńsku (Gmina Gryfów Śl.) oznaczonej nr 241/2”


powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodnicząca - Danuta Adamiszyn
2. Sekretarz - Piotr Sajda
3. Członek - Bogdan Wrona
4. Członek - Palmira Eckiert


§ 2


Komisja działać będzie na podstawie regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 118/2004 z dnia 18 października 2004 r.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Sporządził – Piotr Sajda.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2007 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 949
25 lipca 2007 09:34 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu