Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 127 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 01.08 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 127 / 2007


BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Z DNIA 01.08 2007 r.


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.
Zarządzam, co następuje:


§ 1.

W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania pn: ”REMONT WODOCIĄGU W ULICY FLORIAŃSKIEJ W GRYFOW ŚLĄSKIM

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodniczący - Danuta Adamiszyn
2. Sekretarz - Palmira Eckert
3. Członek - Bogdan Wrona


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Sporządził
P.Eckert

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2007 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 855
07 września 2007 12:27 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu