Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 105/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 czerwca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 105/2007
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 29 czerwca 2007 roku

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na
„ przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rząsinach, Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gryfowie Śląskim oraz przewóz niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Lubaniu z terenu Gminy Gryfów Śląski.

powołuję komisję w następującym składzie:

1. Przewodniczący komisji – Jerzy Andrzejczak
2. Sekretarz – Teresa Wolska
3. Członek komisji – Palmira Eckert

§ 2

Komisja działać będzie na podstawie regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 118/2004 z dnia 18 października 2004 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2007 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 884
25 lipca 2007 09:32 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu