Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Zarządzenie nr 125/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie : utworzenia Centralnego Rejestru Aktów Prawa Miejscowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 125/2007
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl.
z dnia 1 sierpnia 2007r.


w sprawie : utworzenia Centralnego Rejestru Aktów Prawa Miejscowego w Urzędzie Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm).


Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski
zarządza co następuje:

§ 1

Tworzy się Centralny Rejestr Aktów Prawa Miejscowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim zwany dalej rejestrem.

§ 2

W rejestrze rejestruje się akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski oraz Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 3

Wzór stron rejestru stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1) Sporządzenie rejestru od początku 2007r. oraz dokonywanie w nim kolejnych wpisów powierza się pracownikom na stanowisku do spraw obsługi Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.
2) Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim sporządzających projekt aktu prawa miejscowego wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. do przekazania treści aktu na stanowisko określone w pkt. 1.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śl.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2007 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 861
20 sierpnia 2007 11:50 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu