Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 169/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 23 października 2007 roku w sprawie: określenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu obnośnego na terenie miasta Gryfów Śląskie

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 169/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 23 października 2007 roku w sprawie: określenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu obnośnego na terenie miasta Gryfów Śląskie Na podstawie § 3 i § 5 Uchwały nr IX/69/99 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 16 września 1999...

ZARZĄDZENIE NR 168 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 23 października 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rząsinach gm. Gryfów Śląski – oznaczonych nr 682,683,684.

ZARZĄDZENIE NR 168 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 23 października 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rząsinach gm. Gryfów Śląski – oznaczonych nr 682,683,684. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca...

ZARZĄDZENIE NR 167 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 22 października 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Wykonanie linii oświetlenia drogowego w Młyńsku gm.Gryfów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 167 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 22 października 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Wykonanie linii oświetlenia drogowego w Młyńsku gm.Gryfów Śląski Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr...

ZARZĄDZENIE NR 157 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 1 października 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Młyńsku gm.Gryfów Śląski oznaczonej nr 241/2

ZARZĄDZENIE NR 157 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 1 października 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Młyńsku gm.Gryfów Śląski oznaczonej nr 241/2 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 165/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Gminy działek nr 266/28, 266/29, 266/30, 266/31, 266/32 , położonych przy ul. Cmentarnej w obrębie 2 Gryfów Śląski, stanowiącą własność Skarbu Państwa w drodze rokowań po zorganizowanych czterech kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych oraz ustalenie ceny do rokowań.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 165/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Gminy działek nr 266/28, 266/29, 266/30, 266/31, 266/32 , położonych przy ul. Cmentarnej w obrębie 2 Gryfów Śląski, stanowiącą własność Skarbu Państwa w drodze rokowań...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 164/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie I Gryfów Śląskim przy ulicy Lwóweckiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 54/20

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 164/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie I Gryfów Śląskim przy ulicy Lwóweckiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 54/20...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 163/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ulicy Partyzantów i w obrębie Wieża.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 163/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ulicy Partyzantów i w obrębie Wieża. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 162/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości rolnej położonej w obrębie Wolbromów.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 162/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości rolnej położonej w obrębie Wolbromów. Na podstawie art. 30.ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst...

ZARZĄDZENIE NR 161/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Rząsinach

ZARZĄDZENIE NR 161/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Rząsinach Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz....