Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie 174/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie : zmian w zarządzeniu Nr 23/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Gryfów Śląski w roku 2007.

Zarządzenie 174/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie : zmian w zarządzeniu Nr 23/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę...

ZARZĄDZENIE NR 170/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 25 października 2007 roku w sprawie: powołania zespołu do opracowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląsk

ZARZĄDZENIE NR 170/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 25 października 2007 roku w sprawie: powołania zespołu do opracowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląsk Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591...

ZARZĄDZENIE NR 166/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: przedłużenia terminu naboru kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 166/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: przedłużenia terminu naboru kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 177/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski, na których posadowione są garaże oraz stawek czynszu garaży komunalnych.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 177/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski, na których posadowione są garaże oraz stawek czynszu garaży komunalnych. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 176/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia cennika miesięcznych opłat z tutułu umieszczania reklam na obiektach i na terenach stanowiących własnosć Gminy Gryfów Śląski.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 176/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia cennika miesięcznych opłat z tutułu umieszczania reklam na obiektach i na terenach stanowiących własnosć Gminy Gryfów Śląski. Na podstawie § 2 pkt 2 uchwały Nr X/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Gryfów...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 175/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunt pod obiektami handlowymi

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 175/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunt pod obiektami handlowymi Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz....

ZARZĄDZENIE NR 173 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 29.10.2007 r. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania pn: ” ,,SPORZĄDZENIE MIEJCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYODRĘBNIONEGO TERENU W OBSZARZE MIEJSCOWOŚCI UBOCZE”

ZARZĄDZENIE NR 173 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 29.10.2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania...