Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 181 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 19 listopada 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Wykonanie linii oświetlenia drogowego w Gryfowi Śląskim ul.Targowa,Gliniana,Rzeczna, oraz wsi Wieżą.

ZARZĄDZENIE NR 181 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 19 listopada 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Wykonanie linii oświetlenia drogowego w Gryfowi Śląskim ul.Targowa,Gliniana,Rzeczna, oraz wsi Wieżą. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku...

ZARZĄDZENIE NR 188 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 03 grudnia 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont wodociągu w ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląski

ZARZĄDZENIE NR 188 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 03 grudnia 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont wodociągu w ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląski Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z...

ZARZĄDZENIE NR 187/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: wprowadzenia „Karty Opinii Prawnej „ w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 187/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: wprowadzenia „Karty Opinii Prawnej „ w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski Na podstawie : art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Burmistrz...

ZARZĄDZENIE NR 186/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z członkami Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 186/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z członkami Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gryfowie Śląskim Na podstawie : art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Zarządzenie Nr 184/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 184/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Na podstawie art.47, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zarządza...

Zarządzenie Nr 183/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu

Zarządzenie Nr 183/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)...

Z A R Z Ą D Z E N I E 182/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego i rokowań w dniu 22 listopada 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E 182/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego i rokowań w dniu 22 listopada 2007 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 179/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z prawem do współwłasności w udziale w działce gruntu nr 289/18, położonej w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ulicy Garncarskiej 21.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 179/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z prawem do współwłasności w udziale w działce gruntu nr 289/18, położonej w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ulicy Garncarskiej 21. Na podstawie...