Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 198/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Wieża

ZARZĄDZENIE NR 198/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Wieża Na podstawie : art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy...

ZARZĄDZENIE NR 197/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 197/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Na podstawie : art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001 r. nr 142 poz....

ZARZĄDZENIE NR 196/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przekazania obiektu świetlicy środowiskowej położonej w Gryfowie Śląskim w użyczenie Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 196/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przekazania obiektu świetlicy środowiskowej położonej w Gryfowie Śląskim w użyczenie Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim Na podstawie : art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990...

ZARZĄDZENIE NR 193/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 193/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Na podstawie : art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001r. nr 142 poz.1591 ze zmianami)...

ZARZĄDZENIE NR 190 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 12 grudnia 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Budowa kaplicy cmentarnej wraz z przyłączem wodociągowym w Uboczu.

ZARZĄDZENIE NR 190 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 12 grudnia 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Budowa kaplicy cmentarnej wraz z przyłączem wodociągowym w Uboczu. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591...

Z a r z ą d z e n i e Nr 189 /2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Z a r z ą d z e n i e Nr 189 /2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Na podstawie art.26 ust.1 i 3 oraz art.27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku ...