Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań, na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, z zakresu kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zdrowia.

Zarządzenie Nr 1/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań, na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, z zakresu kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności...

Z a r z ą d z e n i e Nr 207/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do ustalenia ilości oleju opałowego pozostałego w kotłowni tut. Urzędu w Gryfowie Śląskim, Rynek 1 na dzień 31 grudnia 2007 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 207/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do ustalenia ilości oleju opałowego pozostałego w kotłowni tut. Urzędu w Gryfowie Śląskim, Rynek 1 na dzień 31 grudnia 2007 roku Na podstaw ...

ZARZĄDZENIE NR 206 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie : ustalenia zasad zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim , zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, okularów korygujących wzrok

ZARZĄDZENIE NR 206 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie : ustalenia zasad zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim , zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, okularów korygujących wzrok Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra...

ZARZĄDZENIE NR 205 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie : ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR 205 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie : ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku. Na podstawie § 13 Zarządzenia nr 25/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie...

ZARZĄDZENIE NR 204 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 107/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia „Funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski”

ZARZĄDZENIE NR 204 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 107/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia „Funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski” Na podstawie...

ZARZĄDZENIE NR 203/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przekazania w użyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gryfowie Śląskim świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Ubocze

ZARZĄDZENIE NR 203/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przekazania w użyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gryfowie Śląskim świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Ubocze Na podstawie : art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

ZARZĄDZENIE NR 202/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przekazania w użyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gryfowie Śląskim świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Krzewie Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 202/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przekazania w użyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gryfowie Śląskim świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Krzewie Wielkie Na podstawie : art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

ZARZĄDZENIE NR 201/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przekazania w użyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gryfowie Śląskim świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Wieża

ZARZĄDZENIE NR 201/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przekazania w użyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gryfowie Śląskim świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Wieża Na podstawie : art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

ZARZĄDZENIE NR 200/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Ubocze

ZARZĄDZENIE NR 200/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Ubocze Na podstawie : art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy...

ZARZĄDZENIE NR 199/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Krzewie Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 199/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu świetlicy wiejskiej znajdującej się w Sołectwie Krzewie Wielkie Na podstawie : art. 30 ust. 2 pkt....