Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 13/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2008 roku na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zarządzenie Nr 13/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2008 roku na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 12/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie Proszówka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 14/2 o pow. 7768 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 12/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie Proszówka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 14/2 o pow. 7768 m2....

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przejęcia i przekazania nieruchomości pomieszczeń w budynku nr 300, położonego w obrębie Ubocze .

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przejęcia i przekazania nieruchomości pomieszczeń w budynku nr 300, położonego w obrębie Ubocze . Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/ 08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/27 pow. 1609 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/ 08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/27 pow. 1609...

ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem kwot wynikających z uchwały nr XVI/85/07 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem kwot wynikających z uchwały nr XVI/85/07 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 7/ 08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Garncarskiej 21, w obrębie 2 Gryfów Śląski wraz z udziałem prawa własności działki nr 289/18 o pow. 459 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 7/ 08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Garncarskiej 21, w obrębie 2 Gryfów Śląski wraz z udziałem prawa własności...

Zarządzenie Nr 4/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 08.012008 roku w sprawie : powołania Komitetu Organizacyjnego „Kwisonalia 2008 „ - Święto Gryfowa Śląskiego

Zarządzenie Nr 4/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 08.012008 roku w sprawie : powołania Komitetu Organizacyjnego „Kwisonalia 2008 „ - Święto Gryfowa Śląskiego Na podstawie : art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Burmistrz...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 3/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 stycznia 2008 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląskim przy ulicy Wąskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 438/7 o pow. 66 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 3/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 stycznia 2008 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląskim przy ulicy Wąskiej, oznaczonej w ewidencji jako...

Zarządzenie Nr 2/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 08.01.2008 roku w sprawie : ustanowienia „Regulaminu korzystania z lokalu Gryfowskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „

Zarządzenie Nr 2/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 08.01.2008 roku w sprawie : ustanowienia „Regulaminu korzystania z lokalu Gryfowskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „ Na podstawie : art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. nr 142, poz....