Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 19 2008

ZARZĄDZENIE Nr 19/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 18 2008

ZARZĄDZENIE NR 18/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 17 2008

Z a r z ą d z e n i e Nr 17 / 08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych w Gminie Gryfów Śląski za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową...

ZARZĄDZENIE Nr 16 2008

ZARZĄDZENIE NR 16/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

ZARZĄDZENIE Nr 15 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 15/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .

ZARZĄDZENIE Nr 14 2008

ZARZĄDZENIE Nr 14/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 23.01.2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 23.01.2008 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania...

Zarządzenie Nr 6/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie : przyjęcia „Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2008 roku”.

Zarządzenie Nr 6/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie : przyjęcia „Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2008 roku”. Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy...

ZARZĄDZENIE NR 209/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 27/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie przyznania limitów na rozmowy telefoniczne ze służbowych aparatów telefonii komórkowej

ZARZĄDZENIE NR 209/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 27/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie przyznania limitów na rozmowy telefoniczne ze służbowych aparatów telefonii komórkowej Na podstawie : art. 33...

ZARZĄDZENIE NR 208 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie : zmiany w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ( Zarządzenie nr 11/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 208 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie : zmiany w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ( Zarządzenie nr 11/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu...