Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 29 2008

Zarządzenie Nr 29/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 28 2008

Zarządzenie Nr 28/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 27 2008

Zarządzenie Nr 27/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie : utworzenia rejestru jednostek pomocniczych gminy.

ZARZĄDZENIE Nr 26 2008

Zarządzenie Nr 26/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie : utworzenia rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 25 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 25/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przejęcia i przekazania nieruchomości pomieszczeń w budynku nr 300, położonego w obrębie Ubocze .

ZARZĄDZENIE Nr 24 2008

ZARZĄDZENIE NR 24/ 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych , środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się &

ZARZĄDZENIE Nr 23 2008

ZARZĄDZENIE NR 23/ 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 22 2008

ZARZĄDZENIE NR 22/ 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 21 2008

ZARZĄDZENIE NR 21 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 20.03.2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20 2008

ZARZĄDZENIE NR 20 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 20.03.2008 r.