Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z R Z Ą D Z E N I E NR 67/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie: przeznaczenia w użyczenie części nieruchomości - działki 475/3 Rynek

Z R Z Ą D Z E N I E NR 67/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie: przeznaczenia w użyczenie części nieruchomości - działki 475/3 Rynek Na podstawie art. 30.ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z...

ZARZĄDZENIE NR 66 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 24 kwietnia 2007 r. ” Budowa kaplicy cmentarnej w Uboczu ‘’

ZARZĄDZENIE NR 66 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 24 kwietnia 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania...

Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie : zmiany w Zarządzeniu Nr 8/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach

Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie : zmiany w Zarządzeniu Nr 8/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz za usługi świadczone...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 64 / 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia cen do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie II Gryfów Śl. przy ul. Partyzantów, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 812 i 813.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 64 / 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia cen do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie II Gryfów Śl. przy ul. Partyzantów, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 812...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 63/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 3/3 oraz budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śl.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 63/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 3/3 oraz budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śl. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8...

ZARZĄDZENIE NR 62 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 16 kwietnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 62 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 16 kwietnia 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 61/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie: uchylenia uchwał Zarządu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz określenie dobowych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 61/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie: uchylenia uchwał Zarządu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz określenie dobowych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości Gminy. Na podstawie art. 30.ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 57 / 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 46, lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 2/1 w Gryfowie Śl. oraz budynku użytkowego położonego w Uboczu.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 57 / 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 46, lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 2/1 w Gryfowie Śl. oraz budynku użytkowego położonego w Uboczu. Na podstawie...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 60 / 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz przyjęcia ceny działek niezabudowanych położonych w obrębie II Gryfów Śl. przy ul. Partyzantów, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 632/27 i 632/28.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 60 / 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz przyjęcia ceny działek niezabudowanych położonych w obrębie II Gryfów Śl. przy ul. Partyzantów, oznaczonych w ewidencji jako działki...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 59/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie : wyznaczenia składu komisji do przejęcia i przekazania części nieruchomości zabudowanej obiektem tzw. stołówką , położonej w obrębie Ubocze nr 300.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 59/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie : wyznaczenia składu komisji do przejęcia i przekazania części nieruchomości zabudowanej obiektem tzw. stołówką , położonej w obrębie Ubocze nr 300. Na podstawie art. 30.ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990...