Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 68/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 z dnia 30 czerwca...

Zarządzenie Nr 71/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie : zmiany w Zarządzeniu Nr 28/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania poleceń wyjazdów służbowych pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie Nr 71/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie : zmiany w Zarządzeniu Nr 28/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania poleceń wyjazdów służbowych pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Na...

Zarządzenie Burmistrza Nr 56/2007 Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2007 roku na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zarządzenie Burmistrza Nr 56/2007 Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2007 roku na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 77/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 74/2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 3/6 w Gryfowie Śl.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 77/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 74/2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 3/6 w Gryfowie Śl. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 76/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 73/2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śl., oznaczonych w ewidencji nr 632/27 i 632/28.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 76/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 73/2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śl., oznaczonych w ewidencji nr 632/27...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 75/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia i przyjęcia cen do I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie II Gryfów Śl. przy ulicy Partyzantów, oznaczonych w ewidencji jako działki: nr 808, nr 809, nr 814, nr 815.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 75/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia i przyjęcia cen do I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie II Gryfów Śl. przy ulicy Partyzantów, oznaczonych w ewidencji...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 74/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 3/6 w Gryfowie Śl.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 74/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 3/6 w Gryfowie Śl. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 73/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śl., oznaczonych w ewidencji nr 632/27 i 632/28.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 73/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śl., oznaczonych w ewidencji nr 632/27 i 632/28. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 72/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia i przyjęcia cen do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie Wieża, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 178/3 o pow. 1,00 ha i 178/4 o pow. 13,29

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 72/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia i przyjęcia cen do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie Wieża, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 178/3 o pow....