Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 87/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 86/2007 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę garażową.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 87/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 86/2007 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 86/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę garażową.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 86/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę garażową. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy...

ZARZĄDZENIE Nr 85/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 85/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 z dnia 30...

Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych...

ZARZĄDZENIE NR 82 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 17 maja 2007. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.

ZARZĄDZENIE NR 82 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 17 maja 2007. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania...

ZARZĄDZENIE NR 81/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 17 maja 2007. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.

ZARZĄDZENIE NR 81/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 17 maja 2007. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie...

Zarządzenie Nr 79/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie : udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej należących do właściwości gminy pracownikowi wskazanemu przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie Nr 79/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie : udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej należących do właściwości gminy pracownikowi wskazanemu przez...

Zarządzenie Nr 78/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie : ustalenia wysokości cen za umieszczenie ogłoszeń i reklam w gazecie lokalnej „Kurier Gryfowski „

Zarządzenie Nr 78/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie : ustalenia wysokości cen za umieszczenie ogłoszeń i reklam w gazecie lokalnej „Kurier Gryfowski „ Na podstawie : art. 30, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142,...