Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Na podstawie art.47, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zarządza...

Zarządzenie Nr 96/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu

Zarządzenie Nr 96/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu Na podstawie art. 30, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 95/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie Wieża, oznaczonych nr 178/3 i 178/4.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 95/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie Wieża, oznaczonych nr 178/3 i 178/4. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

ZARZĄDZENIE NR 94 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: przyznania wyróżnienia „Złota Rybka” Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z p. zm.)

ZARZĄDZENIE NR 94 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: przyznania wyróżnienia „Złota Rybka” Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z p. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 93 / 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie: przyjęcia ceny do zbycia w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie Ubocze, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 758/1 o pow. 240 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 93 / 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie: przyjęcia ceny do zbycia w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie Ubocze, oznaczonej w ewidencji jako działka...

Zarządzenie Nr 92/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie Nr 92/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gryfowie Śląskim Na podstawie art.30, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 91/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śl. u zbiegu ulic Akacjowej i Kolejowej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 178/1 o pow. 365 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 91/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śl. u zbiegu ulic Akacjowej i Kolejowej, oznaczonej w ewidencji jako działka...

Z A R Z Ą D Z E N I E 90/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Partyzantów.

Z A R Z Ą D Z E N I E 90/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Partyzantów. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

ZARZĄDZENIE Nr 89/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 89/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 z dnia 30 czerwca...

ZARZĄDZENIE NR 88/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 22 maja 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.

ZARZĄDZENIE NR 88/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 22 maja 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie...